VMware WorkstationUppgradering från version 8.0.2 till 8.0.3
Det finns en patch som skulle installeras. Men den patchen är gjord för 8.0.2.
Genom att andra versionsnummer inne i shellscriptet till 8.0.3 och 4.0.3 så startade kompileringen och programmet gick att köra.
Jag blev även tvungen att radera en flagga i /usr/lib/vmware/modules/source , filen ./patched som är 0 byte i storlek.

Samma sak fick göras i samband med uppgradering från 8.0.3 till 8.0.4.

Patchen finns att ladda ner här http://weltall.heliohost.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/vmware802fixlinux320.tar.gz
Den innehåller två filer:
patch-modules_3.2.0.sh
vmware3.2.0.patch

#! /bin/bash
# VMWare Workstation/Player _host kernel modules_ patcher v0.6.2 by ©2010 Artem S. Tashkinov
# Tailored and fixed vmblock patching for the 2.6.39 patch by Stefano Angeleri (weltall)
# Use at your own risk.

fpatch=vmware3.2.0.patch
vmreqver=8.0.4
plreqver=4.0.4

Det är vmreqver och plreqver som ska ändras.Fjärrstyr Raspberry PiFjärrstyra Paspberry Pi över internet.

ON OFF

Kod
	<form id="switchon" action="http://raspberry:8080/handle?g18=1" method="get">					
		<input type="radio" name="g18" id="on" value="1" checked="1"> ON
		<input type="radio" name="g18" id="off" value="0"> OFF					
		<input form="switchon" type="submit" value="KLICKA">
	</form>							
							
No GET variables