MySQL

Här antecknas kommandon och åtgärder för MySQL


När man vill komma åt databaser på en annan dator måste man ordna så att port 3306 är öppen.
Vidare måste raden skip_networking i /etc/my.cnf kommenteras bort.


Innan man kan göra något i databasen på den andra maskinen måste man:
1. Skapa ett användarkonto.
2. Skapa privilegier för den nya användaren:
grant all on database.* for username;

Kommando för att anropa en MySQL-databas på en annan maskin i ett terminalfönster:
mysql -h host -u username -p